Lasse Neuvonen

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulun suunnittelua, strategiaa, laatua ja arviointia, johtamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja innovaatiokokemusta yli 25 vuotta. FM, HHJ, KOHA,  Asiantuntija, puheenjohtaja/perustaja. Laadun ja arvioinnin asiantuntija, LEAN-osaaja, verkostojen luoja, yhdistys- ja järjestöaktiivi, rahoitusasiantuntija, projekti- ja kehittämishankeosaaja, 3D-tulostus, IoT-innostuja ja digiajassa suunnannäyttäjä ja neuvoja.

Pystyn motivoimaan ihmisiä työskentelemään itsenäisesti ja erilaisissa tiimeissä sekä ryhmissä. Vahvuusalueitani ovat strateginen osaaminen, toiminta- ja taloussuunnittelu, arviointi- ja laatuosaaminen, uuden tekeminen, muutosten aikaansaaminen, uudet työskentelymenetelmät, ihmisten motivointi ja kannustaminen, verkostojen luominen ja edelleen kehittäminen. Lisäksi omaan hyvät neuvottelutaidot ja kansainvälistymisen taidot. Minut tunnetaan aktiivisena uuden kehittäjänä ja tekijänä.

https://www.linkedin.com/in/lasse-neuvonen-47839/

https://www.facebook.com/lasse.neuvonen

 

Leave a Reply