Olli-Pekka Kiiski

Olen etsimässä uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tällä hetkellä haistelen uusia tuulia digitalistina. Olen työskennellyt aiemmin it-tuen tehtävissä eri organisaatioissa sekä viimeisimpänä kuntouttavan työtoiminnan atk-pajan ohjaajana.

Aiemmissa työpaikoissa tehtäviini on kuulunut mm. eritasoisten atk-ryhmien ohjaus, työasemien asennus, ylläpito ja korjaus sekä lähituen antaminen ja neuvonta. Viimeisimpänä koulutuksen päivityksenä tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, jonka opinnot päättyivät joulukuussa -14.

Harrastusten ja omien projektien myötä minusta on muodostunut ns “Jack of trades”. En kummankaan ole “Jack of ALL trades”, en kuvittele osaavan kaikkea vaan osaan asiat mitkä osaan. Uusia haasteita kohdatessani sovellan aiemmin hankittua osaamistasi. Osaamisen loppuessa tapani on selvittää miten homma saadaan hoidettua tai konsultoida ratkaisu k.o. asian osaajalta.

Leave a Reply