Ohjelmointisovelluksia

eclipse

Eclipse

Kehitysympäristö mm. Java, c/c++, php, android sovelluksille. Eclipseen saa lukuisia eri lisäosia ja sen pohjalta on tehty lukuisia räätälöityjä sovelluskehitysympäristöjä.

Lataussivu / wiki

arduino

Arduino ide

Kehitysympäristö arduino piireille. Arduino on avoimeen laitteistoon perustuva mikro-ohjain-/elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö. Laitteisto perustuu 8-bittiseen Atmel AVR -mikro-ohjaimeen, jonka pinneihin voi kytkeä erilaisia antureita, moottoreita, LED-valoja ja muita komponentteja. Laitteistoa ohjelmoidaan C++:aan perustuvalla Arduino-ohjelmointikielellä.

Lataussivu / wiki

notepad

Notepad++

Notepad++ on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva tekstieditori ja lähdekoodieditori Windowsille.
Editori tukee useiden eri ohjelmointikielien syntaksin korostusta, useiden tekstien yhtäaikaista avaamista välilehtiin, hakua ja korvausta avoinna olevista tiedostoista myös säännöllisillä lausekkeilla.

Lataussivu / wiki

androidstudio

Android Studio on Android-käyttöjärjestelmän virallinen ohjelmointiympäristö. Android Studiolla voi emuloida Android-sovelluksia eri laitteilla ja käyttöjärjestelmäversioilla, kehittää sovelluksia Androidin normaaliversiolle, Android Wearille, Android Autolle, Android TV:lle ja Google Glassille.

Windows / Mac / Linux / Ohje / wiki

Versionhallintasovelluksewt

Versionhallintasovellus on ryhmätyöskentelyssä käytännössä pakollinen. Versionhallinta on järjestelmä, joka ajan kuluessa tallentaa muutoksia tiedostoon tai joukkoon tiedostoja, jotta voit palata tiettyihin versioihin myöhemmin.

Voit palauttaa tiedoston takaisin edelliseen tilaan, palauttaa koko projektin takaisin edelliseen tilaan, katselmoida ajan kuluessa tehtyjä muutoksia, nähdä kuka viimeksi muokkasi jotain. Mikä tahansa tiedosto voidaan asettaa versiohallittavaksi.

git

Git on versionhallintaohjelmisto, joka on suunniteltu toimimaan hajautetusti ja mahdollisimman tehokkaasti.

https://git-scm.com/

https://git-scm.com/downloads

subversion

Subversion on apachen vapaa versiohallintajärjestelmä.

Subversion / Latausssivu

Muita versionhallintasovelluksia:

Leave a Reply