Laiskottelevien tietokoneiden johtamista

Moderni työyhteisö koostuu ihmisistä ja tietokoneista. Tietokoneista osa on robotteja, osa kobotteja. Kun kaaos on onnistuttu muuntamaan prosesseiksi, joita ihmiset toteuttavat, prosessit voidaan siirtää osin tai kokonaan tietokoneille, jotka ovat ihmisiä toimintavarmempia ja tehokkaampia tekemään rutiinomaisia toimenpiteitä.

Tietokoneiden kanssa työskentelyä ja niiden osaamisen hahmottamista helpottaa, mikäli niiden kanssa osataan kommunikoida. Yhteisen kielen omaksuminen ei tarkoittaa arkista kommunikointia – eihän kaikkien englanninkieltä osaavan tarvitse välttämättä olla kääntäjä hyötyäkseen englanninkielen taidosta.

Aloitimme tutustumalla siihen, mitä ohjelmointikielillä voidaan tehdä, kun mukaan otetaan frameworkit eli kirjastostot – tämä uudissana yrittää kuvata kirjastojen joukkoa. Sitten opettelimme koodaamista konsolilla, jotta jokaisen komennon toiminnasta saadaan välitön palaute sen sijaan, että ajetaan koko koodi kerralla. Kun ohjelma oli saatu toimimaan konsolissa, siirsimme käytetyt komennot tekstitiedostoon, jonka seurauksena meillä oli valmis pinta-alalaskuri.

<button value=”namiska” onclick=”pintaAlaLaskuri()”>Namiska</button>
<script>
function pintaAlaLaskuri() {
let pituus = prompt(“Kerro pituus”)
let leveys = prompt(“Kerro leveys”)
let total = pituus * leveys
alert(“Esineen pinta-ala on ” + total) // concatenation
}
</script>

Leave a Reply