Persoonallisuustesti auttaa tunnistamaan HR-johtajan paradoksin

Digitalistit saivat tänään vieraakseen Jaana Utin, joka tuli kertomaan osaamisen ja uudistumiskyvyn johtamisesta sekä työnhakuprosessin hakkeroinnista. Osaaminen ja uudistumiskyky ovat asioita, joiden osoittaminen ja todistaminen rekryprosessissa on tärkeää. Olennaista on kuitenkin se, että näiden ominaisuuksien on heijastuttava hakijan olemuksesta.

Jaana avasi muutamien esimerkkien kautta, millaisia rekryjä hän on tehnyt, ja missä kohtaa rekryprosessia rekrypäätös on milloinkin syntynyt. Lisäksi moni rekry on tapahtunut rekryprosessin ulkopuolella onnellisten sattumien seurauksena, joissa olennaista on ollut valittavissa olevaksi asettuminen.

Kävimme läpi myös sitä, miten voimme suhtautua erilaisiin johtajiin ja miten tulla toimeen erilaisten personaallisuuksien kanssa – johtajatkin ovat ihmisiä. Mallinsimme persoonallisuuksien arkkityyppejä dunderfeltilaisittain määritellyn keltaisen, punaisen, sinisen ja vihreän persoonallisuustyypin kautta. Elämme nyt keltaista suosivassa työmaailmassa.

Omien ominaisuuksien tunnistaminen on tärkeää. Esimerkiksi henkilöstöjohtajan tehtäviin hakeutuu usein vihreä, joka on empaattinen ja haluaa edistää työhyvinvointia. Hän on kuitenkin se, joka joutuu irtisanomisten kanssa tekemisiin ja on periaatteessa huonoin mahdollinen persoonallisuustyyppi kestämään sellaisia tehtäviä.

Leave a Reply