DIGITALISAATION KEHITYSNÄKYMIÄ JA – TARPEITA POHJOIS-KARJALAN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSISSÄ 2018/2019

Raportin kysely toteutettiin Pohjois-Karjalan yrittäjien lähettämänä verkkokyselynä. Kysely lähettiin kahteen otteeseen ja vastauksia saatiin yhteensä 108. Kyselyn lähetti Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Merja Blomberg. Kysymysten laadintaa osallistuivat Ahti Luostarinen, Jari Rahkala ja Lasse Neuvonen, Kysely kuvastaa tämänhetkistä tilaa Pohjois-Karjalan yrityksistä digitaalisuudesta ja yrityksen kehittämisen tarpeita. Kyselyn toteuttajana toimi Joensuun Digitalistit ry ja yhteistyökumppania oli Pohjois-Karjalan yrittäjien ohella Pohjois-Karjalan kauppakamari. Selvityksessä yhdistettiin myös johtamiseen ja laatuun liittyviä sekä Pohjois-Karjalan kauppakamarin digitaalisen valmennusohjelman tarpeita. Tämä tutkimuksen tekijät ovat Lasse Neuvonen ja Ahti Luostarinen Joensuun Digitalistit ry:stä. Raportin kielentarkastuksen teki Sinikka Marila

Joensuun Digitalistit ry on perustettu edistämään digitalisaatiota maakunnan yrityksissä ja julkisyhteisöissä. Joensuun Digitalistit ry järjestää vuosittain “Vuoden digiteko”- kilpailun.

 

Leave a Reply