DIGITALISAATION KEHITYSNÄKYMIÄ JA – TARPEITA POHJOIS-KARJALAN YRITTÄJIEN JÄSENYRITYKSISSÄ 2018/2019

Raportin kysely toteutettiin Pohjois-Karjalan yrittäjien lähettämänä verkkokyselynä. Kysely lähettiin kahteen otteeseen ja vastauksia saatiin yhteensä 108. Kyselyn lähetti Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Merja Blomberg. Kysymysten laadintaa osallistuivat Ahti Luostarinen, Jari Rahkala ja Lasse Neuvonen, Kysely kuvastaa tämänhetkistä tilaa Pohjois-Karjalan yrityksistä digitaalisuudesta ja yrityksen kehittämisen tarpeita. Kyselyn toteuttajana toimi Joensuun Digitalistit ry ja yhteistyökumppania oli Pohjois-Karjalan…

Lasse Neuvonen

Laatua- ja arviointia, strategiaa ja toimintaa, rahoitusta ja projekteja, tutkimus-, kehittämistä ja innovaatiota, verkostoja, yhdistys- ja järjestötoimintaa, 3Dtä ja IoTia digiajassa. FM, HHJ, KOHA. Kokemusta yli 25 vuotta yliopisto- ja ammattikorkeakoulun johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämistoiminnasta. https://www.linkedin.com/in/lasse-neuvonen-47839 via Lasse Neuvonen — Digitalistit

Lasse Neuvonen

Laatua- ja arviointia, strategiaa ja toimintaa, rahoitusta ja projekteja, tutkimus-, kehittämistä ja innovaatiota, verkostoja, yhdistys- ja järjestötoimintaa, 3Dtä ja IoTia digiajassa. FM, HHJ, KOHA. Kokemusta yli 25 vuotta yliopisto- ja ammattikorkeakoulun johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämistoiminnasta.https://www.linkedin.com/in/lasse-neuvonen-47839

Lasse Neuvonen

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulun suunnittelua, strategiaa, laatua ja arviointia, johtamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja innovaatiokokemusta yli 25 vuotta. FM, HHJ, KOHA,  Asiantuntija, puheenjohtaja/perustaja. Laadun ja arvioinnin asiantuntija, LEAN-osaaja, verkostojen luoja, yhdistys- ja järjestöaktiivi, rahoitusasiantuntija, projekti- ja kehittämishankeosaaja, 3D-tulostus, IoT-innostuja ja digiajassa suunnannäyttäjä ja neuvoja. Pystyn motivoimaan ihmisiä työskentelemään itsenäisesti ja erilaisissa tiimeissä sekä ryhmissä. Vahvuusalueitani ovat…